Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28617
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Phạm, Thị Bội Tuyền
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sản phẩm nội thất thông minh của người tiêu dùng.
Mô tả: 97 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28617
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.