Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28619
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Lotte của khách hàng Cần Thơ
Authors: Quách, Dương Tử
Bùi, Thị Phương Nga
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu và đánh giá các nhân tố tác động đến việc lựa chọn siêu thị Lotte của khách hàng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng đến với siêu thị Lotte trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28619
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.