Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2866
Title: Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng
Authors: Nguyễn, Trọng Phượng
Keywords: Dịch vụ thông tin – thư viện
Dịch vụ sáng tạo
Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp
Dịch vụ mượn trả tự động
Dịch vụ tư vấn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.19-22
Abstract: Đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo, như: dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, dịch vụ mượn trả tự động, dịch vụ phục vụ tại nhà, dịch vụ dạy tiếng Việt, dịch vụ tư vấn hỏi – đáp,… để các cơ quan thông tin – thư viện có thể tham khảo áp dụng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2866
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.