Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28668
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Hậu-
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:38Z-
dc.date.available2020-07-15T07:19:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28668-
dc.description.abstractĐoàn kết dân tộc là quy luật muôn đời để dựng nước và giữ nước, là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung mũi nhọn chống phá sự nghiệp đổi mới là chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Cần phải bóc trần những âm mưu, thủ đoạn này để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác và đấu tranh kiên quyết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.20-26-
dc.subjectĐoàn kết dân tộcvi_VN
dc.subjectNâng cao cảnh giácvi_VN
dc.subjectDân tộcvi_VN
dc.titleKhông thế lực nào có thể chia cắt nghĩa đồng bào - mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định thất bạivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.