Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28672
Title: “Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Authors: Phạm, Bình Minh
Keywords: Cơ hội vàng
Phát huy vị thế đất nước
Đường lối đối ngoại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.3-5
Abstract: Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vị thế mới của đất nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cùng với kinh nghiệm chủ trì, điều hành các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 01/2020...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28672
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.