Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28672
Nhan đề: “Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Tác giả: Phạm, Bình Minh
Từ khoá: Cơ hội vàng
Phát huy vị thế đất nước
Đường lối đối ngoại
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.3-5
Tóm tắt: Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vị thế mới của đất nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cùng với kinh nghiệm chủ trì, điều hành các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 01/2020...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28672
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.