Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28673
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam tại phòng giao dịch Xuân Khánh, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Phạm, Thị Thu An
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô – PGD Xuân Khánh giai đoạn 2017 – 2019. Từ đó, thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng trong thời gian tới.
Description: 55 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28673
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.