Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28674
Title: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc nhìn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Lê, Thế Mẫu
Keywords: Cạnh tranh chiến lược
Mỹ - Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.107-111
Abstract: Theo giới nghiên cứu kinh tế và chính trị trên thế giới, sở dĩ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang và chưa có điểm dừng là do cuộc chiến này chỉ là một trong những nội dung cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa hai nước trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được thể hiện qua sự cạnh tranh giữa chương trình “Sản xuất tại Trung Quốc 2015” với chương trình “Sản xuất tại Mỹ” và giữa sáng kiến “Vành đai, Con đường ” (BRI) của Trung Quốc với chiến lược “Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ. Để cung cấp những thông tin tham khảo và có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, chúng tôi xin tóm lược những nét chủ yếu nhất về cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc qua nhận định của các nhà nghiên cứu và bình luận quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28674
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.