Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28675
Title: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trần, Ngọc Khánh Hòa
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ huy động vốn và phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hậu Giang, nhằm đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng.
Description: 138 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28675
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.