Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28679
Title: Mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ và quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất/chế tạo tại JORDAN
Authors: Phan, Anh Tú
Đỗ, Thị Kim Quyên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng đổi mới công nghệ và mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất/chế tạo tại Jordan; Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ và quốc tế hóa của các doanh nghệp thuộc lĩnh vực sản xuất/chế tạo tại Jordan; Đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp định hướng các chiến lược tăng cường quốc tế hóa doanh nghiệp.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28679
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.