Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2868
Title: Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lâm, Thị Hương Duyên
Lưu, Mỹ Chi
Keywords: Văn hóa đọc
Sinh viên
Kỹ năng đọc
Ngành thông tin học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.31-38
Abstract: Bài viết trình bày sơ lược về cách tiếp cận với văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên ngành thông tin nói riêng, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và bạn đọc nói chung.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2868
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.25 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.