Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28682
Title: Phân tích tác động tín dụng thương mại đến lợi nhuận doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Huỳnh, Thị Tường An
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của tín dụng thương mại đến lợi nhuận của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất hàm ý quản lý nâng cao thu nhập doanh nghiệp
Description: 56 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28682
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.