Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28698
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Trương, Hồ Mỹ Phúc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng và lượng tín dụng vay của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28698
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.