Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28699
Title: Ảnh hưởng của liều lượng bột tảo spirulina bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia ở độ mặn thấp
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Thị Bích Trân
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành trên dòng Artemia fraciscana Vĩnh Châu, nuôi ở độ mặn 30 ‰, sử dụng thức ăn chế biến có độ đạm 30% đồng thời bổ sung bột tảo Spirulina với các hàm lượng 0%, 1%,2%,3%,4%,5% tương ứng với 6 nghiệm thức. Kết quả cho thấy hàm lượng bột tảo Spirulina đã không ảnh hưởng rõ rệt đến tỉ lệ sống, tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia (p>0,05). Các nghiệm thức có bổ sung bột tảo Spirulina tuy khác biệt không có ý nghĩa thống kê nhưng hầu như đều có tỷ lệ sống, tăng trưởng và đa số các chỉ tiêu sinh sản cao hơn so với không bổ sung so với không bổ sung. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy ở nghiệm thức không bổ sung bột tảo tuổi thọ của Artemia thấp hơn so với nghiệm thức có bổ sung bột tảo.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28699
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
688.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.