Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2870
Title: Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu tại Thư viện Khoa học của Liên Bang Nga
Authors: Nguyễn, Thị Tú Quyên
Keywords: Vốn tài liệu
Thư viện khoa học
Kinh nghiệm
Bổ sung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.39-42
Abstract: Việc bổ sung nguồn tài liệu của các thư viện khoa học là một quá trình khá phức tạp, đa chiều. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay các thư viện khoa học ở Nga cần phải kết hợp tối ưu khả năng của các mô hình bổ sung truyền thống với các mô hình dựa trên việc lựa chọn “có trọng điểm” các nguồn tài liệu phù hợp với nhu cầu thông tin của người sử dụng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2870
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.