Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2871
Title: Ứng dụng Google Forms vào công tác chuyên môn tại Thư viện Đại học An Giang
Authors: Đỗ, Thị Bé Tư
Keywords: Google Forms
Công tác chuyên môn
Thư viện Đại học An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 01 .- Tr.43-47
Abstract: Thư viện Đại học An Giang đã ứng dụng Google Forms để tạo ra các biểu mẫu thu thập ý kiến khảo sát của bạn đọc, thu thập thông tin bạn đọc, liên hệ sử dụng dịch vụ đặt trước tài liệu, thu thập thông tin đăng ký học các lớp kỹ năng thông tin, thu thập thông tin đăng ký tham gia hội nghị, hội thảo tại Thư viện. Đồng thời, Thư viện còn sử dụng Google Forms để tạo ra các bài trắc nghiệm trực tuyến hỗ trợ cho việc kiểm tra kiến thức của bạn đọc sau khi tham gia các khóa học kỹ năng thông tin.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2871
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.