Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Ngọc Hùng-
dc.date.accessioned2020-07-15T08:38:55Z-
dc.date.available2020-07-15T08:38:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3247-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28717-
dc.description.abstractCông cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu phê phán và vận dụng sáng tạo các lý thuyết khoa học hiện đại về học tập trong giáo dục nói chung và đào tạo, huấn luyện cán bộ nói riêng. Đó là các lý thuyết về hành vi, phát triển nhận thức, nhận thức xã hội, văn hóa xã hội, phát triển đạo đức, học tập trải nghiệm, sinh vật sinh thái học phát triển người, phát triển bản sắc tâm lý xã hội, các trí tuệ đa bội, loại hình nhận thức, động cơ người và lý thuyết xử lý thông tin...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 04 .- Tr.83-89-
dc.subjectGiáo dục trong đào tạovi_VN
dc.subjectHuấn luyện cán bộvi_VN
dc.titleVận dụng các lý thuyết khoa học giáo dục trong đào tạo, huấn luyện cán bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.