Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28719
Title: Thử nghiệm trồng rong nho (Caulerpa lentillfera) trong bể lót bạt
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Lê, Văn Thông
Huỳnh, Anh Tuấn
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thử nghiệm trồng rong nho (Caulerpa lentillifera) trong bể lót bạt được thực hiện tại Trại Thực nghiệmVĩnh Châu, Sóc Trăng. Ba ao lót bạt được bố trí ngoài trời với diện tích mỗi ao là 16 m2. Mỗi ao được thả nuôi 15 vỉ rong (0,5 m2/vĩ).Rong nho giống được bố trí với mật độ ban đầu là 1kg/m2, độ mặn 30‰ và mức nước 80 cm. Bột cá là nguồn dinh dưỡng được bón 3 ngày 1 lần với lượng 50 g/m3. Sau 45 ngày nuôi trồng rong nho trong ao lót bạt đạt năng suất thân đứng trung bình 8,12±0,81 kg/m2, tỉ lệ thân đứng 75,20±2,85%. Chi phí nuôi trồng rong nho trong ao lót bạt trong thời gian 45 ngày là 108.012 đồng/m2 với giá thành sản xuất là 28.373 đồng/kg rong thương phẩm, lợi nhuận là 4.117.000 VND.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28719
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
759.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.