Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2872
Title: Hiệu quả ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam =
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of applying value investing theory in Vietnamese securities market
Authors: Lê, Thị Tuyết hoa
Trần, Tuấn Vinh
Nguyễn, Phạm Thi Nhân
Keywords: Đầu tư giá trị
F-score
PEG
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .- Tr.34-45
Abstract: Mặc dù nhiều nhà đầu tư (NĐT) ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị (LTĐTGT) để kinh doanh trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhưng hiệu quả đầu tư lại không cao. Lý do được chỉ ra là các NĐT chưa sử dụng phương pháp PEG trong định giá cũng như các chỉ tiêu tài chính tổng hợp (như hệ số F_Score) để lọc các cổ phiếu có chất lượng tốt. Bằng các số liệu thực tế tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2008-2016, nhóm nghiên cứu đưa ra minh chứng cho thấy, việc vận dụng mô hình PEG trong định giá chứng khoán và việc tích hợp mô hình F_Score vào danh mục cổ phiếu giá trị cho phép mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội so với tỷ suất sinh lợi (TSSL) bình quân của TTCK Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2872
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_744.32 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.