Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28723
Title: Ảnh hưởng của bổ sung khoáng tổng hợp lên sinh trưởng và sinh sản của artemia khi nuôi ở các độ mặn khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Hà, Diệu Hiền
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong nghiên cứu này, bố trí thí nghiệm hai nhân tố được thực hiện với các mức độ mặn (40, 50 và 60‰) kết hợp với các mức khoáng tổng hợp (0, 10, 15, 20 và 25mg/L) để tìm xem sự ảnh hưởng của chúng lên tỷ lệ sống, sinh trưởng và sinh sản của Artemia. Artemia được nuôi trong các chai nhựa 1,5L chứa 1L nước nuôi ở mật độ 200 nauplii/L và duy trì trong 5 tuần. Trong hai ngày đầu tiên Artemia được cho ăn tảo tươi haetoceros.sp, sau đó được thay bằng thức ăn chế biến 30% đạm và 9% lipid. Khoáng được đưa vào môi trường nuôi từ ngày 5 và sau đó định kỳ bổ sung 3 ngày/lần theo khuyến cáo. Kết quả thí nghiệm cho thấy, cả hai nhân tố độ mặn và hàm lượng khoáng đều có ảnh hưởng lên tỷ lệ sống, tăng trưởng (TLS và CD sau 14 ngày nuôi đạt 69-92%; 5,4-6,6mm tùy theo NT; p<0,05) và sinh khối (1,24-2,26g/L; p<0,05) của Artemia, độ mặn càng cao cùng với bổ sung khoáng nhiều thì càng cải thiện được các chỉ tiêu này. Tuy việc bổ sung khoáng và độ mặn không ảnh hưởng tới sức sinh sản nhưng phương thức sinh sản bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ khoáng bổ sung trong khi tỷ lệ sinh sản thì bị tác động bởi độ mặn.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28723
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
544.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.