Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28730
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn đến sự hài lòng tại Thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Đoàn, Kiều Trinh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn tại thành phố Cần Thơ.
Description: 100 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28730
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.