Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28737
Title: Phân tích tác động của Marketing truyền miệng điện tử (E-WOM) đến quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của người dân quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Trần, Bảo Ngọc
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tác động của marketing truyền miệng điện tử đến quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của người dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra giải pháp giúp người dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ lựa chọn được nguồn thông tin truyền miệng điện tử (e-wom) tham khảo hiệu quả.
Description: 118 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28737
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.