Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28772
Title: Phân tích ảnh hưởng của nghị định 100 đến hành vi tiêu dùng hạn chế nước uống có cồn của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Hồ, Nguyệt Cẩm
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hạn chế nước uống có cồn của người dân trên địa bàn TPCT, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thay đổi thói quen và hành vi tiêu dùng nước uống có cồn của người dân.
Description: 99 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28772
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.