Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28775
Title: Nghiên cứu mạng lưới các điểm du lịch của tỉnh An Giang thông qua các chương trình du lịch của các công ty lữ hành
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Kim, Tấn Lực
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mạng lưới các điểm du lịch tỉnh An Giang thông qua các chương trình du lịch của các công ty lữ hành, từ đó đề xuất hàm ý cho việc phát triển du lịch An Giang theo hướng liên kết.
Description: 87 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28775
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.