Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28778
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt tỉnh Đồng Tháp
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Phạm, Thanh Ngân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng du lịch, năng lực phục vụ du lịch tại tỉnh Đồng Tháp và Khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt. Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch Xẻo Quýt bao gồm các yếu tố: Cơ sở hạ tầng, Cơ sở phục vụ ăn uống, Lưu trú, Phương tiện di chuyển và Các loại hình dịch vụ khác,….Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28778
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.