Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28780
Title: Kỹ năng chia sẻ của cha mẹ trong giao tiếp với con ở tuổi thiếu niên
Authors: Trần, Quốc Thành
Keywords: Kỹ năng chia sẻ
Kỹ năng chia sẻ của cha mẹ
Giao tiếp với con ở tuổi thiếu niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.15-25
Abstract: Từ các khái niệm liên quan, bài viết đưa ra khái niệm kỹ năng chia sẻ của cha mẹ trong giao tiếp với con ở tuổi thiếu niên; đồng thời chỉ rõ các biểu hiện cụ thể của kỹ năng chia sẻ đó. Bài viết trình bày kết qủa khảo sát biểu hiện kỹ năng chia sẻ của cha mẹ với con trên cơ sở khảo sát 80 cha mẹ và 80 người con đang học lớp 8. Kết quả cho thấy, nhìn chung, kỹ năng chia sẻ của cha mẹ trong giao tiếp với con ở tuổi thiếu niên còn hạn chế. Biểu hiện cụ thể là đa số cha mẹ chưa nhận thức được sự cần thiết phải chia sẻ với con trong giao tiếp, nhiều cha mẹ chưa biết cách chia sẻ với con. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đó nhưng chủ yếu do tác động của đạo đức truyền thống đến cách nghĩ của cha mẹ và do không có nhiều thời gian cho con.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28780
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.