Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28785
Title: Thích nghi tiểu thang đo Chỉ số nguy cơ bạo lực trong thang đo tổng quát hành vi Conners – bản dành cho cha mẹ (CBRS_P)
Authors: Nguyễn, Thị Nhân Ái
Phạm, Thị Diệu Thúy
Keywords: Thang đo
Bạo lực
Chỉ số nguy cơ bạo lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.37-49
Abstract: Nghiên cứu thích nghi tiểu thang đo “Chỉ số nguy cơ bạo lực” (bản dành cho cha mẹ) được tiến hành trên 1.018 cha mẹ học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, trong đó cha mẹ của học sinh nữ chiếm 55,5% và cha mẹ của học sinh nam chiếm 44,5%. Bằng hai phương pháp đánh giá độ tin cậy (Alpha của Cronbach và Phân tích lương quan của các item thành phần với thang đo), kết quả cho thấy thang đo có độ tin cậy khá tốt, các item của thang đo đều đồng nhất với cấu trúc thang đo mà nó được thiết kế. Quá trình thích nghi cho thấy, cần có những bước nghiên cứu tiếp theo với dung lượng mẫu đủ lớn để có đủ cơ sở khẳng định. Tiểu thang đo thực sự phù hợp và có thể ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy và trong nghiên cứu ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28785
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.