Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28794
Title: Hành vi lệch chuẩn của học sinh Trung học cơ sở hiện nay
Authors: Vũ, Thị Ngọc Tú
Keywords: Biểu hiện hành vi lệch chuẩn
Học sinh THCS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.88-97
Abstract: Một số hành vi lệch chuẩn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của học sinh THCS như “dùng các chất gây nghiện ” cũng được một bộ phận thanh thiếu niên thực hiện. Học sinh nam có xu hướng thực hiện các hành vi lệch chuẩn nhiều hơn học sinh nữ. Đánh giá của cha mẹ học sinh về hành vi lệch chuẩn của con chưa thực sự tương đồng với đánh giá của học sinh. Chính vì vậy, các lực lượng giáo dục cần chung tay phổi hợp với nhau trong việc ngăn ngừa và hạn chế những hành vi này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28794
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.