Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2020-07-16T07:26:37Z-
dc.date.available2020-07-16T07:26:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1361-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796-
dc.description.abstractDựa trên quan điểm giới và phát triển, bài viết phân tích các chính sách và việc thực thi chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Phương pháp chính là tổng quan tài liệu, phân tích số liệu khảo sát định lượng 344 cán bộ làm việc ở ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tại 8 tỉnh và tư liệu thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu cán bộ chủ chốt, người dân ở cộng đồng năm 2018-2019.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.3-15-
dc.subjectBình đẳng giớivi_VN
dc.subjectChính sách bình đẳng giớivi_VN
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi_VN
dc.titleThực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu sốvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.