Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28799
Title: Mô hình sống của công nhân ở khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường họp tại tỉnh Bình Dương)
Authors: Đặng, Thị Hoa
Bùi, Thị Hương Trầm
Vũ, Thị Cúc
Keywords: Hôn nhân
Gia đình
Gia đình công nhân
Mô hình sống
Khu công nghiệp
Lao động di cư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.29-42
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy người công nhân ở các khu công nghiệp có điều kiện sống và làm việc khó khăn với thu nhập thấp. Hầu hết công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp đã kết hôn gồm cả trường hợp đã đăng ký và chưa đăng ký kết hôn với mô hình gia đình gồm cặp vợ chồng và con cái. Một số mô hình sống mới xuất hiện như gia đình đơn thân và chung sống không kết hôn, sống thử, sống ghép. Những mô hình sống này đã làm cho mối quan hệ hôn nhân và gia đình ở các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng trở nên phức tạp và đang đặt ra những vấn đề xã hội cần giải quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28799
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.