Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28829
Title: Kiểm tra, giám sát tạo động lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh
Authors: Lương Đức
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Nghị quyết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.22-25
Abstract: Đồng chí Trần Văn Thọ, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28829
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.