Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28829
Nhan đề: Kiểm tra, giám sát tạo động lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Kiểm tra
Giám sát
Nghị quyết
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.22-25
Tóm tắt: Đồng chí Trần Văn Thọ, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28829
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.