Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28843
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng
Authors: Nguyễn, Văn Khoa
Keywords: Năng lực lãnh đạo
Thái Nguyên
Trung tâm vùng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.39-43
Abstract: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28843
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.58.199


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.