Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28846
Title: Quản trị tài sản tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang qua góc nhìn phân tích báo cáo tài chính
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Quản trị tài sản
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.32-35
Abstract: Trong bài viết này, tác giả sử dụng công cụ phân tích báo cáo tài chính nhằm phân tích tình hình tài sản tại một Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, qua đó rút ra những khuyến nghị trong công tác quản trị tài sản tại bệnh viện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28846
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.