Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28855
Title: Ấm tình quân-dân nơi biên giới
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Quân dân
Biên giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.53-55
Abstract: Vào thời điểm này, khi mà cành đào chúm chím khoe sắc, những giàn phong lan đơm nụ, trổ bông; cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) lại náo nức thêm nhiệm vụ mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28855
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.