Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28868
Title: Lục Ngạn vùng trái ngọt bốn mùa
Authors: Trọng Đức
Keywords: Lục Ngạn
Vùng cây ăn quả
Ứng dụng công nghệ cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.65-67
Abstract: Với hơn 28.000ha cây ăn quả, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc. Trái ngọt bốn mùa đã góp thêm hương sắc cho vùng đất và làm giàu cho không ít hộ dân nơi đây. Nỗ lực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo chuỗi giá trị đang là những giải pháp được huyện chú trọng, góp phần phát triển vùng cây ăn quả bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28868
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
934.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.