Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28873
Title: Tổ chức công tác kế toán trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Tổ chức công tác kế toán
Công ty TNHH MTV
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.39-42
Abstract: Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp (DN) có vai trò hết sức quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của DN. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính trong DN, công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý ở một DN, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung làm rõ đặc điểm của công ty TNHH MTV, để từ đó làm rõ nội dung tổ chức công tác kế toán tại các công ty này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28873
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.