Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28878
Title: Thách thức và lợi thế của đào tạo trực tuyến trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Hà, Duy Hào
Cao, Thị Huyền Nga
Keywords: Đào tạo
Đào tạo trực tuyến
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.86-90
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những ứng dụng công nghệ mới, hiện đại dự báo sẽ tạo ra hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt lịch sử, ảnh hưởng sâu đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Sự phát triển của khoa học công nghệ từ cuộc cách mạng 3.0, đặc biệt là công nghệ thông tin dẫn đến sự ra đời của phương thức đào tạo E-Learning, phương thức này đã và đang chứng minh được ưu điểm của nó so với phương thức đào tạo truyền thống...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28878
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.