Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28879
Nhan đề: Thành quả từ phát huy nội lực
Tác giả: Lương, Đức
Từ khoá: Thành quả
Nội lực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Nhắc đến miền Trung là nhớ đến thiên tai, bão lũ và hạn hán bởi khí hậu khắc nghiệt. Bởi vậy, cuộc sống của người dân nơi đây luôn phải gánh muôn vàn khó khăn, gian khó. Song, nhờ “luồng gió mới” của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay đã khởi sắc, làng quê đổi mới, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao. Hơi thở mùa Xuân đang hiện hữu trên những vùng quê dọc miền Trung...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28879
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
980.63 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.