Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28880
Title: Thiên tai lũ quét, lũ lụt và một số giải pháp phòng chống
Authors: Nguyên Hoàng
Keywords: Thiên tai lũ quét
Lũ lụt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.10-11
Abstract: Ở nước ta, hầu hết các thiên tai đều có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới nước, nhất là lũ quét, lũ lụt và sạt lở đất, đá gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, các biện pháp hiện nay triển khai chưa đủ để hạn chế sự tàn phá của những loại hình thiên tai này. Tính chung, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 11/2019, đã xảy ra trên 300 trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, làm chết và mất tích gần 1.000 người, nhiều công trình nhà cửa, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng nề.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28880
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
830.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.