Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28881
Title: Xuân về nhớ điệu xòe Nghĩa Lộ
Authors: Nguyễn, Trọng Thành
Keywords: Tây bắc
Thái Tây bắc
Làn điệu dân ca
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.74-76,93
Abstract: Ai đã một lần lên Tây bắc, về với Mường Lò - Nghĩa Lộ, cũng khó quên được sự nồng hậu mến khách, cùng không gian văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc của đồng bào Thái Tây bắc. Những làn điệu dân ca, dân vũ như thiết tha, mời gọi níu giữ chân du khách để đắm mình cùng với điệu xòe ngây ngất men say.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28881
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.