Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28899
Nhan đề: Tài chính thị trường bất động sản và xu hướng dịch chuyển, thay đổi năm 2020
Tác giả: Nguyễn, Thị xuân
Từ khoá: Dịch Covid - 19
Dịch chuyển
Bất động sản
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.26-27
Tóm tắt: Tại Việt Nam, dịch Covid - 19 đang được kiểm soát tốt. Tuy chưa hẳn đã hoàn toàn hết dịch nhưng nhịp sống xã hội đã trở lại bình thường, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành tái khởi động sản xuất. Đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp trở lại rầm rộ với nhiều kế hoạch cho các dự án lớn. Điểm nhấn hiện nay là ở nhiều khu vực vùng ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28899
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
817.72 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.