Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2890
Title: Thư viện số, tài nguyên giáo dục mở góp phần thúc đẩy giáo dục mở Việt Nam
Authors: Lê, Ngọc Diệp
Keywords: Giáo dục mở
Thư viện số
Tài nguyên giáo dục mở
Khóa học trực tuyến “mở” đại chúng
Phần mềm nguồn mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.24-28
Abstract: Giới thiệu tổng quan về sự ra đời và phát triển của giáo dục mở, thư viện số và tài nguyên giáo dục mở trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để thư viện số, tài nguyên giáo dục mở thực sự góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục mở ở Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2890
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.