Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28903
Title: Đánh giá ảnh hưởng xâm ngập mặn đến hoạt động sản xuất lúa tỉnh Kiên Giang
Authors: Võ, Thành Danh
Huỳnh, Đoàn Diễm Trang
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm ngập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Description: 73 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28903
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.