Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28905
Title: Nghiên cứu mức độ hài lòng của cộng đồng người dân tộc Chăm đối với sự phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mức độ hài lòng của cộng đồng người dân tộc Chăm đối với việc phát triển du lịch cộng đồng Chăm tỉnh An Giang. Từ đó, đề ra một số biện pháp giúp nâng cao mức độ hài lòng của cộng đồng người dân tộc Chăm, góp phần phát triển mô hình du lịch cộng đồng Chăm bền vững hơn.
Description: 106 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28905
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.