Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28914
Nhan đề: Đảng bộ Bộ đội Biên phòng qua Cuộc vận động "Xứng danh bộ đội cụ Hồ"
Tác giả: Trọng Thành
Từ khoá: Bộ đội biên phòng
Xứng danh
Bộ đội cụ Hồ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do tính chất, nhiệm vụ nên hầu hết các đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28914
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.