Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28925
Title: Kiểm tra, giám sát với xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Xây dựng
Nông thôn mới
Nghi Xuân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.33-34,54
Abstract: Nghi Xuân là huyện nằm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, là nơi có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống. Huyện có 19 đơn vị hành chính gồm 17 xã, 2 thị trấn. Đảng bộ huyện có 37 tổ chức cơ sở đảng và hơn 6 nghìn đảng viên. Sau 8 năm lãnh đạo, chỉ đạo, chung tay, góp sức, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đến năm 2018, Nghi Xuân được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28925
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.