Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28927
Title: Thời hạn tố tụng trong vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự hiện hành
Authors: Trần, Khắc Qui
Lê, Thị Diễm Linh B1602581
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lí luận về thời hạn tố tụng dân sự, nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thời hạn tố tụng dân sự. Chỉ ra những bất cập trong các quy định về thời hạn tố tụng trong vụ án dân sự và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về thời hạn tố tụng dân sự.
Description: 42 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28927
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.