Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28929
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Quốc Nghi
Huỳnh, Thị Ngọc Bích
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tìm ra những khó khăn và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Mô tả: 65 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28929
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.