Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đình Đồng-
dc.date.accessioned2020-07-20T01:09:54Z-
dc.date.available2020-07-20T01:09:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28930-
dc.description.abstractNgày 12/12/2019, UBKT Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Hướng dẫn 07). Để thực hiện tốt Hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.41-45-
dc.subjectHướng dẫnvi_VN
dc.subjectUBKT Trung ươngvi_VN
dc.subjectKiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectĐại hội đảng bộvi_VN
dc.titleThực hiện hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.